JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beställning av allmän handling

För att vi ska kunna hjälpa dig är det viktigt att du anger så mycket information som möjligt om handlingen du söker. 

Använda gärna formuläret nedan för att beställa en handling. Du kan även besöka oss, ringa, faxa eller e-posta beställningen, se Kontaktuppgifter till höger.

Tingsrätten gallrar personuppgifter m.m. i formuläret i en månad efter att förfrågan besvarats.

Normalt skickar vi handlingen till dig inom någon dag. I varje enskilt fall görs en sekretessprövning innan en handling kan lämnas ut.

Brottmål är sökbara fem år efter avgörandet i verksamhetsstödet  medan tvistemål, konkurser och domstolsärenden är sökbara i nio år. Äldre mål och ärenden får sökas i pappersregister som dagboksblad, innehållsförteckningar till domböcker och partsregister (sistnämnda gäller ej brottmål).

Ljudfiler lagras i verksamhetsstödet i sex veckor efter att domen har vunnit laga kraft, därefter gallras de ur systemet.

Vid tingsrätten förvaras följande arkiv:
- Göteborgs tingsrätt 1971 och framåt
- Mölndals tingsrätt 1971 – 2009-10-18 (sedan sammanläggning med Göteborgs tingsrätt)
- Stenungsunds tingsrätt 1971 – 2006-11-30 (sedan sammanläggning med Mölndals och Uddevalla tingsrätter)

Äldre domstolshandlingar förvaras på Landsarkivet i Göteborg. Se Äldre arkivhandlingar.

Myndighet:
Önskade handlingar:
Önskade handlingar: 

 
 


 
 
Leveranssätt:
 
E-postadress (anges om leverans med e-post önskas):
 


 
 
Fakturaadress (för att kunna fakurera för handlingar över tio filer/sidor behövs den fullständiga adressen inkl. namn/myndighet/företag samt personnr/organisationsnr):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Senast ändrad: 2019-02-15

Kontaktuppgifter till arkivet

Telefon: 031-701 13 23 
             kl. 8.00 – 16.30
Epost: gbg.tingsratt@dom.se
Fax: 031-701 13 13
Arkivet handlägger endast avslutade mål. För pågående mål hänvisas till respektive avdelning på tingsrätten.


Om allmän handling
Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, om inte handlingarna är skyddade av sekretess. Om den allmänna handlingen är offentlig har du rätt att vara anonym då du begär ut den. Du kan även få kopior av allmänna handlingar, dock mot en kostnad från den tionde sidan/filen, se vidare under Avgifter.Om anonymitet

Vill du vara anonym när du beställer en handling ska du inte uppge dina personuppgifter. Då rekommenderas att du ringer till tingsrätten eller besöker tingsrättens reception vardagar kl. 8.00 – 16.30.Avgifter
Göteborgs tingsrätt tar ut avgift för kopior och allmänna handlingar enligt avgiftsförordningen (1992:191) om beställningen omfattar tio sidor/filer eller mer.
Du har även möjlighet att avgiftsfritt ta del av och läsa allmänna handlingar vid ett besök på domstolen.
Läs mer här.Äldre arkivhandlingar
Vissa verksamheter och handlingar har under årens lopp överförts till andra myndigheter, läs mer här.Frågor och svar
Information om beställning av arkivhandlingar finner du här.

Allmänhetens PC är stängd

I oktober 2014 stängdes Allmänhetens PC vid samtliga domstolar efter att Datainspektionen riktat kritik mot att personuppgifter var alltför tillgängliga. Läs mer här om hur du får tag på tag på information när allmänhetens PC är stängd.