JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beställning av allmän handling

För att vi ska kunna hjälpa dig är det bra om du anger så mycket information som möjligt om handlingen du söker. 

Använda gärna formuläret nedan för att beställa en handling. Du kan även besöka oss, ringa, faxa eller e-posta beställningen, se kontaktuppgifter till höger.

Tingsrätten gallrar personuppgifter m.m. i formuläret i en månad efter att förfrågan besvarats.

Normalt skickar vi handlingen till dig inom någon dag. En sekretessprövning görs i varje enskilt fall innan en handling lämnas ut.

Brottmål är sökbara i verksamhetsstödet i fem år, medan tvistemål, konkurser och domstolsärenden är sökbara i nio år. Äldre mål får sökas i pappersregister som dagboksblad, innehållsförteckningar till domböcker och partsregister (sistnämnda gäller ej brottmål).

Ljudfiler lagras i verksamhetsstödet i sex veckor efter att domen har vunnit laga kraft. Därefter gallras de ur systemet.

Vid tingsrätten förvaras följande arkiv:
- Göteborgs tingsrätt 1971 och framåt
- Mölndals tingsrätt 1971 – 2009-10-18 (lades samman med Göteborgs tingsrätt)
- Stenungsunds tingsrätt 1971 – 2006-11-30 (lades samman med Mölndals och Uddevalla tingsrätter)

Tidigare domstolshandlingar finns på Landsarkivet i Göteborg. Se Äldre arkivhandlingar.

Myndighet:Önskade handlingar:
Önskade handlingar: 

 
 
Skicka handlingen med:
 
 
 


Senast ändrad: 2018-11-23

Kontaktuppgifter till arkivet

Telefon: 031-701 13 23
Telefontid: kl. 8.00 – 16.30
Epost: gbg.tingsratt@dom.se
Fax: 031-701 13 13


Om allmän handling
Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar om de inte är skyddade av sekretess. Om den allmänna handlingen är offentlig har du rätt att vara anonym då du begär ut den. Du kan även få kopior av allmänna handlingar, dock mot en kostnad från den tionde sidan/filen, se vidare under Avgifter. Du kan alltid kostnadsfritt ta del av allmänna handlingar på plats i vårt pressrum.Om anonymitet

Vill du vara anonym när du beställer handlingar rekommenderas att du ringer till tingsrätten eller besöker tingsrättens reception vardagar kl. 8.00 – 16.30.Avgifter
Göteborgs tingsrätt tar ut avgift för kopior och allmänna handlingar enligt avgiftsförordningen (1992:191) om beställningen omfattar tio sidor/filer eller mer.
Du har möjlighet att avgiftsfritt ta del av och läsa allmänna handlingar vid besök på domstolen.
Läs mer under Avgift för kopior av allmänna handlingar.Äldre arkivhandlingar
Vissa verksamheter och handlingar har under årens lopp överförts till andra myndigheter och då hänvisar vi dit, se Var finns handlingarna?Allmänhetens PC är stängd
I oktober 2014 stängdes Allmänhetens PC vid samtliga domstolar efter att Datainspektionen riktat kritik mot att personuppgifter var tillgängliga och sökbara i alltför stor omfattning. 
Läs här om hur du får tag på information när allmänhetens PC är stängd på Göteborgs tingsrätt