JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Säkerhetskontroll

Göteborgs tingsrätt har sedan 3 september 2012 haft allmän säkerhetskontroll vid allmänhetens entré. Syftet med denna kontroll är att öka tryggheten och säkerheten i våra lokaler.

Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Dessutom genomsöks alla väskor efter farliga föremål. Besökare till tingsrätten uppmanas att komma i god tid till domstolen eftersom det ibland kan bildas kö vid kontrollen.

Tingsrätten har med stöd av lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll beslutat att följande ska gälla angående vilka personer som är undantagna från säkerhetskontroll.

  • Poliser, åklagare och advokater är undantagna under förutsättning att de kan uppvisa tjänstelegitimation/advokatlegitimation eller på annat sätt styrka sin yrkesidentitet (t.ex. genom att ordningsvakt kontrollerar advokatmatrikeln).
  • Andra som utövar allmän tjänst, t.ex. personal från myndigheter som Skatteverket, Kriminalvården eller Frivården, är undantagna om de visar tjänstelegitimation och kallelse som visar att de kallats till tingsrätten.
  • Den som inte är advokat men som är förordnad av domstolen att utföra något av följande uppdrag är undantagen säkerhetskontroll:

 

  • målsägandebiträde
  • särskild företrädare för barn
  • rättshjälpsbiträde
  • offentligt ombud i tvångsmedelsärende
  • offentlig försvarare
 

För att undantas ska personen visa upp kallelse till förhandling. Om någon annan person än den har som kallats ska närvara vid förhandlingen krävs det att transportfullmakt uppvisas.

Därutöver är tingsrättens anställda, hyres- och arrendenämndens anställda, tingsrättens nämndemän samt hyres- och arrendenämndens ledamöter undantagna.

Om någon av tingsrättens ordningsvakter känner igen en person som tillhör den undantagna kretsen kan ordningsvakten direkt besluta att personen inte behöver gå igenom kontrollen.

Ordningsvakterna är inte skyldiga att efterforska om en person tillhör en kategori som ska undantas säkerhetskontroll. Det åligger besökaren att visa att man tillhör en sådan kategori. 

Om du har frågor om säkerhetskontrollen är du välkommen att ställa frågor till personalen i säkerhetskontollen vid ditt besök i tingsrätten eller kontakta tingsrättens administrativa beredningsjurist.  
Senast ändrad: 2015-06-03