JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Tingsrätten har idag fattat beslut om att efter närmare 20 år avsluta konkursen i Prosolvia AB

[2018-04-18] Göteborgs tingsrätt

Prosolvia AB försattes i konkurs den 28 december 1998. Konkursen avslutas med utdelning till bolagets borgenärer och ett överskott, vilket innebär att bolaget nu träder i likvidation.

Till likvidator förordnas Lars Zetterberg vid Ackordscentralen.

Senast ändrad: 2018-04-18

För mer information kontakta:

Urban Nilsson
Rådman
031-701 11 85

Eva Naremark
Konkurshandläggare
031-701 14 28

Målnummer:

K 23929-98