JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Tingsrätten dömer en person för ohörsamhet mot ordningsmakten i anslutning till Bokmässan i Göteborg

[2018-05-09] Göteborgs tingsrätt

Tingsrätten har i dag dömt en företrädare för Nordiska motståndsrörelsen för ohörsamhet mot ordningsmakten och våldsamt motstånd.

Den 30 september 2017 hade Nordiska motståndsrörelsen fått tillstånd att genomföra en demonstration med startplats vid Sten Sturegatan i Göteborg. Demonstranterna samlades på en annan plats, på en parkering utanför en stormarknad vid Grafiska vägen. Av polisen anvisades demonstranterna en väg som de skulle gå från parkeringsplatsen vid Grafiska vägen till startplatsen för demonstrationen på Sten Sturegatan. Under demonstranternas promenad, som åtföljdes av en stor mängd poliser, mot startplatsen för demonstrationen, så uppstod ordningsstörningar i höjd med det s.k. Focus-huset. Av åklagarens utredning som lagts fram i målet framgår att flera demonstranter avvek från den väg som polisen hade anvisat genom att de rörde sig i en annan riktning, nämligen mot Korsvägen och Svenska Mässan där Bokmässan pågick. Tingsrätten har nu dömt den man som för Nordiska motståndsrörelsens del hade ansökt om tillstånd till demonstrationen. Tingsrätten har kommit fram till att mannen var delaktig i en folksamling som avvek från den av polisen anvisade vägen, att folksamlingen därigenom störde allmän ordning, samt att han inte följde polisens uppmaningar att återgå till den anvisade vägen. Mannen döms för brottet ohörsamhet mot ordningsmakten.

Mannen döms också för brottet våldsamt motstånd. I samband med en flygbladsutdelning som Nordiska motsåndsrörelsen genomförde på Korsgatan i centrala Göteborg den 13 januari 2018 så uppstod en situation som ledde fram till att polisen skulle omhänderta mannen. Enligt tingsrätten är det bevisat att mannen vid omhändertagandet satte sig till motvärn genom att kränga med kroppen och slita sig loss från polisen på ett sätt som innebar att mannen gjorde sig skyldig till våldsamt motstånd.

Mannen döms till ett gemensamt straff för båda brotten, 50 dagsböter à 250 kr.

Senast ändrad: 2018-05-09

För mer information kontakta:

Peter Broberg
Chefsrådman
031-701 13 73

Målnummer:

B 385-18