JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Rättspsykiatrisk undersökning ska inhämtas i HVB-målet

[2016-06-16] Göteborgs tingsrätt

Dagens huvudförhandling avslutades med tingsrättens beslut att den åtalade ska genomgå rättspsykiatrisk undersökning med motiveringen att övertygande bevisning förebragts från åklagarens sida om att den åtalade gjort sig skyldig till de åtalade gärningarna. Det senare dock sagt med den reservationen att domstolen inte närmare tagit ställning till de olika brottsrubriceringarna.

Tingsrätten har redan bestämt fortsatt huvudförhandling till den 25 juli 2016 kl. 13.00 då den rättspsykiatriska undersökningen bedöms vara slutförd.

Senast ändrad: 2016-06-16

För mer information kontakta: