JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Rättegång får tas om sedan nämndeman skickat mail

[2016-05-12] Göteborgs tingsrätt

Hela rätten är jävig till följd av en nämndemans agerande. Det har tingsrätten beslutat idag.

Det var i april i år som en nämndeman under en större rättegång skickade mail till åklagarens utredare i målet. Hon uttryckte sin beundran för det arbete som han utförde. Tingsrätten förklarade då att nämndemannen var jävig och beslutade att hon inte längre fick vara med och avgöra målet.

Tingsrätten meddelade senare att rättens övriga ledamöter inte var jäviga. En av de åtalade överklagade beslutet. Igår förklarade hovrätten att det överklagade beslutet var felaktigt eftersom bara en domare hade fattat beslutet. Ytterligare en domare och nämndemän skulle ha varit med och fattat beslutet. Målet skickades därför tillbaka till tingsrätten.

Idag har tingsrätten beslutat att även de övriga ledamöterna är jäviga att handlägga målet. Nämndemannens agerande har rubbat förtroendet för alla ledamöter i rätten. Det får inte framstå som att domstolen är partisk, menar tingsrätten. Nu måste huvudförhandlingen tas om.

För information om målets fortsatta handläggning kontakta chefsrådmannen Peter Broberg, avd. 1, 031-701 13 73. För att beställa en kopia av beslutet skriv till avdelning1tgg@dom.se eller ring 031-701 13 74.

Senast ändrad: 2016-05-12

För mer information kontakta:

Kajsa Rapp
Chefsrådman
031-701 14 36
kajsa.rapp@dom.se

Cecilia Hennig
Rådman
031-701 10 85
cecilia.hennig@dom.se

Målnummer:

B 4840-15