JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Livstid för terroristbrott

[2015-12-14] Göteborgs tingsrätt

De båda män - 32 och 30 år gamla - som av Riksenheten för säkerhetsmål stått åtalade för terroristbrott i samband med två mord i Syrien år 2013 har idag av Göteborgs tingsrätt dömts till livstids fängelse.

I samband med husrannsakan hos den yngre mannen upptäckte polisen att han hade ett USB-minne med bl.a. tre filmer där två till händer och fötter bundna män, av allt att döma civila, avrättas genom att struparna på ett hänsynslöst sätt skärs av med kniv. Ett av offren – en yngre man – får sitt huvud helt skiljt från kroppen. Detta huvud lyfts sedan upp och de män som deltar – däribland de nu åtalade männen - jublar över vad de lyckats åstadkomma. Det bör nämnas att de två åtalade männen inte själva varit någon av de män som hållit i kniven.

Tingsrätten har ansett att åklagaren lyckats bevisa att de två åtalade männen, som förnekat att de varit med om morden eller ens på platsen, har deltagit i morden och ska betraktas som medgärningsmän.

Eftersom morden och filmningen av dessa har varit avsett att injaga allvarlig fruktan hos den del av befolkningen både i Syrien och i andra länder som inte tror på den rätta muslimska läran har tingsrätten delat åklagarens uppfattning att det varit fråga om ett terroristbrott.

Den nu dömde 32-årige mannen har på grund av en senare inträffad skottskada i huvudet så stora psykiska och funktionella besvär att han har personlig assistent större delen av dygnet. Trots detta anser tingsrätten att det brott som han dömts för är så allvarligt att han inte kan undgå livstids fängelse.

Den nu nämnda mannen, som av hovrätten försattes på fri fot i somras, har nu häktats av tingsrätten. Den yngre mannen har varit häktad sedan i somras och han ska stanna kvar i häkte.

Senast ändrad: 2015-12-11

För mer information kontakta:

Ralf G Larsson
Lagman
031-701 13 50

Anna Larsson
Tingsnotarie
031-701 11 43

Målnummer:

B 9086-15