JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Långa fängelsestraff för knarkodlingar

[2016-03-17] Göteborgs tingsrätt

Tingsrätten har idag dömt elva personer som i olika grad medverkat till framställning av cannabis eller sålt marijuana, till fängelse. Längst straff, åtta år och fyra månader, fick en nu 42-årig man bosatt i Helsingborg som enligt tingsrättens bedömning varit organisatör av verksamheten avseende sex av totalt åtta odlingar.

Verksamheten, som av tingsrätten bedömts vara en välorganiserad, storskalig narkotikaproduktion, har i huvudsak bedrivits i Skåne men försäljning i Göteborgsområdet har förekommit. Tingsrätten avslog dock åklagarens begäran om att fem personer skulle utvisas då tingsrätten ansåg att det fanns en risk för att de skulle kunna dömas för grov narkotikabrottslighet för de brott de redan dömts för i Sverige och att de då skulle riskera dödsstraff.

Utöver de elva personer som på olika sätt dömts för delaktighet i odlingarna döms två personer från Kungsbacka till fängelse för att de köpt eller hanterat narkotika som den 42-årige Helsingborgsbon levererat.

Under sommaren och hösten 2014 bedrev polisen i Göteborg ett omfattande spaningsarbete mot personer som handlade med marijuana i och omkring Göteborg. Detta resulterade i att ett ensligt beläget hus i Lysekil kunde lokaliseras. En av huvudmännen, en 42-årig göteborgare ska efter samråd med helsingborgsbon, hyrt huset för att odla cannabis i. Spaningsarbetet, som bl.a. omfattade hemlig telefonavlyssning och kameraövervakning, ledde fram till att ytterligare ett antal odlingshus lokaliserades. Det framkom också att organisationen bestod av ett stort antal personer med olika arbetsuppgifter. De båda huvudmännen hade enligt åklagaren i stor utsträckning anlitat ”papperslösa” för att driva odlingarna. Enligt åklagaren hade verksamheten huvudsakligen styrts av göteborgaren och helsingborgsbon. Även en 29-åring bosatt i Helsingborg påstods ha haft en ledande roll.

Den 2 december 2014 gjorde polisen samordnade tillslag mot sex cannabisodlingar i Sverige. Utöver den i Lysekil var fem belägna i Skåne och en övergiven odling utanför Båstad kunde, genom uppgifter från en av de gripna, lokaliseras senare. Med hjälp av dansk polis hittades också ett odlingshus i Danmark där tre av de nu dömda greps. Totalt åtta odlingar påträffades och en mängd cannabis och odlingsutrustning beslagtogs. Initialt kom närmare tjugo personer att gripas, misstänkta för att i olika omfattning ha varit delaktiga i odlingarna. I organisationen har vissa haft som uppgift att vara hantverkare, de har gjort omfattande installationer av el och ventilationsutrustning för att få odlingarna att fungera. Varje hus var bemannat dygnet runt av minst en odlare, företrädesvis utländska medborgare som vistades illegalt i landet. Därtill har det funnits personer som kört utrustning och mat till odlarna. I november förra året väcktes åtal mot sammanlagt 13 personer, varav 11 ska ha varit mer eller mindre involverade i odlingarna och därtill två personer för att de köpt eller innehaft marijuana som levererats av en av de ledande personerna, den 42-årige helsingborgsbon.

Huvudförhandlingen inleddes den 25 november och avslutades den 4 februari i år. Tingsrätten har i tidigare domar dömt ett antal andra personer som odlat cannabis i de olika odlingshusen.

Tingsrätten går i sin dom i allt väsentligt på åklagarens linje och dömer de elva personerna som i varierande grad varit delaktiga i cannabisodlingarna för grovt narkotikabrott eller medhjälp till grovt narkotikabrott. Fängelsestraffens längd är mellan åtta år och fyra månader till som lägst två år och sex månader. En person som endast hjälpt till att flytta en odling under några timmars tid döms till fängelse i tio månader. Två personer som köpt respektive innehaft narkotika i Kungsbacka men inte haft något med odlingarna att göra döms för narkotikabrott till fängelse i ett år och tio månader respektive sex månader. Den 29-årige helsingborgsbon döms också för grovt vapenbrott och för narkotikabrott bestående i att han haft marijuana i adresserade kuvert, färdiga att skicka till köpare som beställt marijuana via en internetsajt. Hos honom påträffades också kontanter, drygt 250 000 kr, som förverkas eftersom pengarna bedömts som utbyte av hans brottslighet. Även den 42-årige Helsingborgsbon blir av med pengar, dock i hans fall endast ca 16 000 kr som han hade på sig vid gripandet.

Åklagarens yrkande om utvisning av fem utländska medborgare ogillades eftersom tingsrätten ansåg att det fanns en risk för att de dömda skulle kunna dömas för samma brottslighet en gång till i sitt hemland och att de då riskerade dödsstraff.

Senast ändrad: 2016-03-17

För mer information kontakta:

Mats Hagelin
Rådman
031-701 11 52

Målnummer:

B 15377-14