JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Ingen prövning av lönegaranti i Stampenbolag

[2016-10-18] Göteborgs tingsrätt

Göteborgs tingsrätt har idag avvisat Tillsynsmyndigheten i konkursers talan mot en löntagare som fått lönegaranti i ett av bolagen ingående i Stampenkoncernen.

Ett antal löntagare har fått ut lönegaranti i Stampenbolagen enligt beslut meddelade av rekonstruktören. Tillsynsmyndigheten ifrågasatte om rekonstruktörens beslut var riktigt och väckte talan mot flera löntagare som fått ut lönegaranti. Löntagarna har i första hand begärt att tingsrätten ska avvisa Tillsynsmyndighetens talan som otillåten enligt rättegångsbalkens regler.

Tingsrätten har nu i ett av målen, som gällde en anställd i Stampen Local Media Försäljning AB, gått på löntagarens linje och konstaterat att Tillsynsmyndighetens talan inte är tillåten utan ska avvisas.

Senast ändrad: 2016-10-18

För mer information kontakta:

Mats Hagelin
Rådman
031-701 11 52

Målnummer:

T 7402-16