JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Föraren av ett fordon har inte ansetts oaktsam vid olycka med dödlig utgång

[2018-11-27] Göteborgs tingsrätt

I januari i år förolyckades en treårig flicka utanför sitt hem. Föraren av en lätt lastbil åtalades för att av oaktsamhet ha vållat flickans död. Tingsrätten har frikänt föraren sedan domstolen kommit fram till att denne inte varit oaktsam vid tillfället.

Tingsrätten har i dag meddelat dom i ett mål om vållande till annas död. Målet handlar om en trafikolycka som inträffade i januari i år då en man körde på en treårig flicka utanför hennes bostad i Partille. Olyckan inträffade när mannen, som hade utfört arbeten i området, skulle köra från platsen. Flickan skadades så allvarligt att hennes liv inte gick att rädda.

Åklagaren har väckt åtal för händelsen och påstått att föraren av bilen var oaktsam dels genom att han körde för fort på platsen (en gångbana) och dels genom att han inte såg sig omkring tillräckligt noggrant innan han startade bilen. Fordonet stod parkerad på gångbanan medan mannen utförde sitt arbete. När han skulle köra från platsen startade han fordonet från stillastående och körde endast några meter framåt innan olyckan inträffade. Domstolen anser att det inte är visat att föraren körde för fort vid tillfället. Han har inte heller ansetts oaktsam på annat sätt. Trots att omfattande utredning har gjorts för att försöka ta reda på hur det gick till när olyckan inträffade har detta inte kunnat klarläggas. Föraren kan då inte heller betraktas som oaktsam.

Rättens ordförande, rådmannen Anna Hannell, förklarar hur domstolen har resonerat.

- Flickan lekte vid sidan av en gångbana när fordonet passerade. Plötlisgt är hon under bilen. Ingen har sett hur det gick till när flickan förflyttade sig från sidan av gångbanan till dess hon hamnade under bilen. Då kan man inte heller dra den slutsatsen att föraren varit oaktsam när han körde bilen. Att flickan kom att förolyckas den här dagen måste betraktas som en otroligt tragisk olyckshändelse.

En konsekvens av att föraren frikännts är att han inte ska betala skadestånd till flickans närstående.

Rätten har varit enig.Kontaktperson

Frågor från media kan ställas till rådmannen Anna Hannell, som är tillgänglig för frågor mellan kl 13 och 15. Skicka ett meddelande till anna.hannell@dom.se så återkommer hon så snart som möjligt.

Beställning av dom
Domen kan beställas genom ett e-postmeddelande till gbg.tingsratt@dom.seSenast ändrad: 2018-11-27

För mer information kontakta:

Målnummer:

B 524-18

Fakta: