JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Fängelse för människohandel med tiggare

[2016-02-12] Göteborgs tingsrätt

Två bröder döms för människohandel med tiggare till tre och ett halvt års respektive tre års fängelse. Två andra personer döms för medhjälp till brödernas människohandel till åtta respektive sex månaders fängelse.

 

De två bröderna har rekryterat sammanlagt fem personer i Bulgarien till tiggeri och har transporterat dem till Sverige. Tiggarna är mycket fattiga och har även funktionshinder. Enligt tingsrätten har bröderna vilselett tiggarna vid rekryteringen och utnyttjat deras utsatta situation. I Göteborg har bröderna satt dem att tigga. Bröderna har tagit hand om tiggarnas alla ihopsamlade pengar. Brödernas syfte har enligt tingsrätten varit att exploatera tiggarna för egen ekonomisk vinning.

Tiggarna har enligt tingsrätten varit helt utlämnade åt brödernas godtycke och stått under deras kontroll. Målsägandena har tiggt nästan varje dag. Arbetspassen har legat på omkring tolv timmar och bara innehållit få och korta raster. Tre av tiggarna har inhysts i en lägenhet i Göteborg. Två av tiggarna har inte beretts plats i lägenheten utan har fått sova i en bil på gatan. Det har även förekommit våld och hot mot en av tiggarna.

Intäkterna från tiggeriet kan beräknas till 400 kronor per dag och tiggare. Det motsvarar en samlad intäkt från de fem tiggarna om 300 000 kronor under den femmånadersperiod som omfattas av åtalet. Alla pengar har gått till bröderna. Tiggarna har inte fått några inkomster från tiggeriet, annat än enkel kost och logi.

Av medhjälparna till brotten har den ene upplåtit den lägenhet där tiggarna inhysts mot ekonomisk ersättnig. Den andra medhjälparen är sambo med en av bröderna och har hjälpt sambon med att kontrollera tiggarna. 

Tingsrättens slutsatser bygger främst på iakttagelser vid polisspaning, hemligt avlyssnade telefonsamtal, beslagtagna anteckningar om intäkter och kostnader från tiggeriet och målsägandenas uppgifter.

Senast ändrad: 2016-02-12

För mer information kontakta:

Roy Johansson
Tf chefsrådman
070-4361372
roy.johansson@dom.se

Målnummer:

B 13425-15

B 13314-15