JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Fällande dom i uppmärksammat våldtäktsmål

[2016-12-30] Göteborgs tingsrätt

Två män döms för att tillsammans och i samförstånd ha gjort sig skyldiga till grov våldtäkt mot två kvinnor. Den ene av männen döms dessutom för våldtäkt mot fyra andra kvinnor och för sexuellt tvång, i ett fall i kombination med kränkande fotografering, mot ytterligare två kvinnor. Han frikänns från ett åtal för sexuellt tvång. Påföljderna för männen bestäms till fängelse i sex år respektive i nio år.

De dömda männen är i dag 50 år respektive 25 år gamla. Den 50-årige mannen är restaurangägare. Den 25-årige mannen har varit verksam med marknadsföring och event i 50-åringens restaurangrörelser. 25-åringen har deltagit i samtliga brott, medan 50-åringen enbart har deltagit i de grova våldtäkterna. 25-åringen döms till fängelse i nio år. 50-åringen döms till fängelse i sex år.      

Enligt tingsrätten har brotten följt ett likartat mönster. De brottsutsatta kvinnorna har varit mellan 16 och 20 år gamla. Kvinnorna har efter överenskommelse träffat männen på nattklubb och umgåtts med dem till sent på natten. Kvinnorna har bjudits på alkohol och har blivit berusade. Männen har efter nattklubbsbesöken bjudit de redan berusade kvinnorna på efterfest och där försatt dem i ett hjälplöst tillstånd eller en särskilt utsatt situation genom att ge dem narkotika och ytterligare alkohol. När kvinnorna  sedan har somnat eller blivit så omtöcknade att de inte kunnat värja sig har de våldtagits eller utsatts för andra sexuella kränkningar. Bortsett från ett av våldtäktsfallen har männen filmat eller fotograferat kvinnorna under eller strax efter övergreppen. Tidsmässigt sträcker sig brotten från februari 2012 till mars 2016. Två av våldtäkterna har begåtts i Los Angeles i USA, medan övriga brott har ägt rum i Göteborg. 

Tingsrätten har rubricerat två av de sexuella övergreppen som grov våldtäkt. Rubriceringen motiveras med att fler än en person har förgripit sig på var och en av kvinnorna och med att männen har försatt kvinnorna i ett hjälplöst tillstånd genom att bjuda dem på alkohol och narkotika. Kvinnorna var bara 16 år vid brotten mot dem, men enligt tingsrätten har det inte styrkts att männen kände till att kvinnorna var så unga.    

Kvinnorna som utsatts för grov våldtäkt tillerkänns skadestånd med 165 600 kronor respektive 165 000 kronor. De kvinnor som blivit offer för våldtäkt tillerkänns skadestånd med 115 000 kronor vardera. Kvinnan som utsatts för sexuellt tvång och kränkande fotografering får rätt till skadestånd med 65 000 kronor, medan kvinnan som utsatts för enbart sexuellt tvång tillerkänns skadestånd med 60 000 kronor. På grund av ett medgivande från 25-åringen får  målsäganden i det ogillade åtalet för sexuellt tvång skadestånd med 15 000 kronor. På skadestånden tillkommer ränta.

Tingsrättens slutsatser bygger till stor del på filmer och bilder av övergreppen. Filmerna och bilderna har hittats i 25-åringens mobiltelefon och, när det gäller de grova våldtäkterna, i 50-åringens dator. Härutöver består utredningen av uppgifter från målsägande  och vittnen och av teknisk bevisning.

Senast ändrad: 2016-12-30

För mer information kontakta:

Roy Johansson
Rådman
031-701 10 79
roy.johansson@dom.se

Målnummer:

B 3538-16

B 7366-16