JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Fällande dom i mål om brott mot efterforskningsförbudet

[2017-01-26] Göteborgs tingsrätt

Göteborgs tingsrätt har idag meddelat dom i det mål där en tidigare prefekt vid Göteborgs universitet åtalats för brott mot efterforskningsförbudet. Tingsrätten dömer den tidigare prefekten och bestämmer påföljden till dagsböter.

Göteborgs-Posten kontaktade i februari 2016 den tidigare prefekten och gav henne möjlighet att kommentera en mejlkonversation mellan henne och en annan prefekt vid samma fakultet. Hon skickade då ett mejl till den andra prefekten och frågade bl.a. hur mejlkonversationen kunnat hamna hos Göteborgs-Posten.

Tingsrätten anser att mejlet utgjort ett otillåtet efterforskande och att den tidigare prefekten måste ha insett att det kunde uppfattas så. Med hänsyn till omständigheterna anser tingsrätten även att hon skickat mejlet i egenskap av prefekt och dömer henne därför för brott mot efterforskningsförbudet.

- Rätten har varit helt enig om utgången i målet. Samtidigt har det beaktats att mejlkonversationen på sätt och vis har varit kulmen på en för henne mycket svår arbetssituation och att hon med visst fog varit både upprörd och känt sig utsatt. Påföljden har därför bestämts till 30 dagsböter, vilket är lägsta möjliga antal, säger lagmannen Johan Kvart.

Senast ändrad: 2017-01-26

För mer information kontakta:

Johan Kvart
Lagman
031-701 13 50
johan.kvart@dom.se

Fredrik Ottensten
Tingsnotarie
031-701 14 40
fredrik.ottensten@dom.se

Målnummer:

B 5197-16