JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Efter att åklagaren lagt ned åtalet mot en person avseende våldsamt motstånd och hets mot folkgrupp meddelar tingsrätten ogillande dom

[2018-11-27] Göteborgs tingsrätt

Tingsrätten frikänner en person från hets mot folkgrupp och våldsamt motstånd efter att åklagaren lagt ned åtalet mot denne i ett mål (B 3046-18) där 17 personer åtalats för hets mot folkgrupp och våldsamt upplopp.

Åklagaren har lagt ner åtalet mot en person, av 17, som åtalats för hets mot folkgrupp och våldsamt motstånd. Åklagaren motiverar nedläggningen med att det inte längre föreligger tillräckliga skäl för åtalet mot personen eftersom nya omständigheter gör att man inte på objektiva grunder kan förvänta sig en fällande dom. Den tilltalade har genom sin offentlige försvarare begärt att tingsrätten ska meddela frikännande dom, vilket tingsrätten nu gör.

Senast ändrad: 2018-11-27

För mer information kontakta:

Göteborgs tingsrätt, avdelning 3
031-701 10 03
Avdelning3tgg@dom.se

Målnummer:

B 3046-18