JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i tryckfrihetsmål om konfiskering

[2018-05-02] Göteborgs tingsrätt

Göteborgs tingsrätt har idag avslagit en journalists ansökan om konfiskering av ett plakat som bars vid Nordiska motståndsrörelsens demonstration den 30 september 2017 i Göteborg. Enligt tingsrätten är det inte bevisat att plakatet är en tryckt skrift.

Vid Nordiska motståndsrörelsens demonstration den 30 september 2017 i Göteborg bar flera demonstranter plakat med fotografi och namn på olika personer med texten "FÖRBRYTARE!" i rött. En journalist ansökte om att tingsrätten med stöd av tryckfrihetsförordningen skulle konfiskera plakatet med hans fotografi och namn. Han grundade sin ansökan på ett påstående om att tryckfrihetsbrottet förtal hade begåtts mot honom.

En jury har medverkat vid huvudförhandlingen. Juryn har bedömt att bilden tillsammans med texten är brottslig som förtal. Tingsrätten har kommit till samma slutsats, men ansett att tryckfrihetsbrott inte föreligger. Enligt tingsrätten är det inte bevisat att plakatet är en tryckt skrift, vilket krävs för att tryckfrihetsförordningen ska vara tillämplig. Journalistens ansökan om konfiskering har därför avslagits.

Senast ändrad: 2018-05-02

För mer information kontakta:

Cecilia Hennig
Rådman
031-701 10 85

Målnummer:

B 16749-17

Beställning av dom:

Dombeställning: Dom i tryckfrihetsmål om konfiskering
031-701 10 04