JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i målet om skjutningen på Vårväderstorget

[2016-08-08] Göteborgs tingsrätt

Tingsrätten har idag dömt samtliga åtta åtalade för inblandningen i skjutningen inne på Vår Krog & Bar den 18 mars 2015. Domen avser också en skjutning på Väderkvarnsgatan, grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott m.m. Fem av de tilltalade döms för mord och försök till mord och tre av de tilltalade döms för medhjälp till dessa brott. Straffen bestäms till fängelse med strafftider på mellan sju år och livstid. Tingsrätten har kommit fram till att motiven för gärningen var den rådande konflikten i Biskopsgården.

Tingsrätten har hållit huvudförhandling i sammanlagt trettio dagar. Under huvudförhandlingen har de tre åklagarna presenterat omfattande skriftlig bevisning och förhör har hållits med de som befann sig inne på Vår Krog & Bar när skjutningen ägde rum (målsägandena), med de tilltalade och med ett stort antal vittnen. 

Tingsrätten kommer i domen fram till att alla tilltalade varit delaktiga i skjutningen på det sätt som åklagarna har gjort gällande.  Det innebär att de döms för att ha planerat och förberett gärningen tillsammans och i samråd och att fem av dem deltagit i olika roller som medgärningsmän vid själva skjutningen, två av dem startat bilbränder i syfte att avleda polisen och en av dem har haft en samordnande roll i en lägenhet i närheten av Vårväderstorget.

Av de fem har två personer skjutit inne på krogen, en person har hållit vakt, en person har väntat i en flyktbil och den femte personen har också befunnit sig i en bil i området. Tingsrätten har kommit fram till att det inte går att säga vem av de tilltalade som haft vilken roll men bedömt att de alla haft sådan vetskap och inblandning att de är gärningsmän. De döms därför för att ha dödat två personer och försökt att döda 25 personer. En av dessa gärningsmän döms även för mordet på Väderkvarnsgatan i april 2015.

De övriga tre döms som medhjälpare till morden och mordförsöken.

Flera av gärningsmännen döms även för grova vapenbrott och grova narkotikabrott.

Tingsrätten har bedömt att det varit fråga om en så allvarlig gärning att straffvärdet uppgår till livstids fängelse. För medhjälparna uppgår straffvärdet till 14 års fängelse.

Tre av de tilltalade var vid gärningen över 21 år och döms därför till livstid respektive 14 års fängelse.

För de övriga fem som var mellan 18 och 20 år bestäms straffen till mellan 7 och 14 års fängelse.

De tilltalade döms också att betala skadestånd till brottsoffren och till försäkringsbolag.

För att beställa domen, kontakta tingsrätten på 031 – 701 10 03 eller på avdelning3tgg@dom.se. Ange gärna i meddelandets ärenderad att din fråga gäller Vårvädersmålet.

Senast ändrad: 2016-08-08

För mer information kontakta:

Avdelning 3
031 – 701 10 03
avdelning3tgg@dom.se