JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Tingsrätten dömer 18 av 24 personer som åtalats för omfattande spritsmuggling

[2017-11-27] Göteborgs tingsrätt

Tre huvudåtalade i målet döms till längre fängelsestraff för organiserad smuggling av alkohol vid bussresor från Tyskland till Sverige.

Göteborgs tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål om grov smuggling av alkohol. 24 personer har varit åtalade i målet, varav tre män varit åtalade för att ha organiserat smuggling av alkohol vid bussresor mellan Tyskland och Sverige.

Tingsrätten dömer de tre huvudåtalade till fängelsestraff mellan 2,5 och 3 år, för bland annat grov smuggling under framför allt våren 2016. Av de övriga åtalade döms femton personer för grov smuggling eller smuggling, genom att de som chaufför eller passagerare felaktigt uppgett vid tullkontroller att de förde in alkoholen för sitt personliga bruk. Av dessa döms tre personer till fängelse i 1 år respektive 10 månader och övriga till villkorlig dom med samhällstjänst, villkorlig dom, eller böter. Sex personer frikänns, eftersom åklagaren inte lyckats bevisa att de gjort det som åklagaren påstått.

Förhandlingen har pågått från den 21 augusti till den 13 oktober 2017, totalt 23 förhandlingsdagar.

Senast ändrad: 2017-11-27

För mer information kontakta:

Helena Josefsson
Rådman
031-701 10 01
avdelning1tgg@dom.se

Målnummer:

B 4342-17