JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Brott mot efterforskningsförbudet

[2017-01-12] Göteborgs tingsrätt

Justitiekanslern har under 2016 väckt åtal mot en prefekt vid Göteborgs universitet angående brott mot tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens efterforskningsförbud. Göteborgs tingsrätt har den 12 januari 2017 hållit huvudförhandling i målet. Dom kommer att meddelas den 26 januari 2017 kl. 11.00.

Ytterligare information kommer att publiceras i samband med att tingsrätten meddelar dom i målet. Målnummer: B 5197-16

Senast ändrad: 2017-01-12

För mer information kontakta:

Johan Kvart
Lagman
031-701 13 50
johan.kvart@dom.se

Fredrik Ottensten
Tingsnotarie
031-701 14 40
fredrik.ottensten@dom.se