JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Åtals väcks i det så kallade Vårvädersmålet

[2016-04-28] Göteborgs tingsrätt

Åklagaren väntas imorgon fredag väcka åtal vid tingsrätten i det så kallade Vårvädersmålet. I målet är totalt åtta personer häktade för delaktighet i bland annat två mord vid Vårväderstorget den 18 mars 2015 och mord på Väderkvarnsgatan den 15 april 2015. Huvudförhandlingen i målet är beräknad att pågå mellan den 16 maj och den 22 juli.

Huvudförhandlingen kommer hållas i en av tingsrättens säkerhetssalar. Möjligheten för allmänheten och massmedia att närvara på förhandlingen är av praktiska skäl begränsad. Journalister som är intresserade av att närvara vid förhandlingen ombeds att i god tid föranmäla sig till tingsrätten för ackreditering.  

Det är möjligt att redan nu beställa tingsrättens kommande dom i målet. Domen skickas då kostnadsfritt per e-post i samma stund som den blir offentlig vid tingsrätten. Även stämningsansökan och vissa andra handlingar i målet kan lämnas ut per e-post, dock ej förundersökningsprotokollet som av praktiska skäl endast kan lämnas ut skriftligen eller på dvd-skiva.

Tingsrättens hemsida kommer regelbundet uppdateras med information om målet och aktuell huvudförhandlingsplan.

Frågor angående målet kan ställas per e-post eller på telefon 031-701 10 03.

Senast ändrad: 2016-04-28

För mer information kontakta:

Alexander Malmgren
Tingsnotarie
alexander.malmgren@dom.se

Ann Johansson
Domstolshandläggare
ann.johansson@dom.se

Målnummer:

B 10647-14, B 4807-15, B 1566-15, B 1664-15, B 3550-15