JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Tingsrätten frikänner åklagarna som stämts i ett enskilt åtal om tjänstefel

[2018-04-09] Göteborgs tingsrätt

Tingsrätten har i dag frikänt de åklagare som stämts för tjänstefel i ett enskilt åtal. Den man som hade stämt åklagarna gjorde gällande att åklagarna skulle ha pekat ut honom som skyldig till brott som ännu inte har prövats av domstol och att de därför skulle dömas för tjänstefel. Tingsrätten konstaterar i domen att mannen inte kunnat styrka sina påståenden.

I juli 2017 meddelade tingsrätten deldom i ett åtal som bl.a. rörde grova penningtvättsbrott. Tingsrätten frikände de tilltalade från de åtalen, men hovrätten har sedan undanröjt tingsrättens deldom och återförvisat målet till tingsrätten för ny prövning.

Den man som väckt enskilt åtal mot åklagarna har menat att han inför och under huvudförhandlingen i tingsrätten pekades ut av åklagarna som skyldig till de brott som låg bakom de åtaladepenningtvättsbrotten. Han har också påstått att åklagarna inte varit objektiva i den förundersökning som pågår om brottsmisstanken mot honom. Han har därför ansett att åklagarna ska dömas för grovt tjänstefel.

Åklagarna har förnekat brott.

Tingsrätten konstaterar i sin dom att samma krav ställs på ett enskilt åtal som på ett åtal där åklagaren för talan, att den som påstår att någon begått ett brott ska styrka sitt påstående, så att det är ställt utom rimligt tvivel. Enligt tingsrätten har mannen inte kunnat bevisa sina påståenden om hur åklagarna har agerat eller att deras ageranden utgjort tjänstefel. Tingsrätten har därför frikänt åklagarna.

Senast ändrad: 2018-04-09

För mer information kontakta:

Niclas Johannisson
Chefsrådman
031-701 10 88

Målnummer:

B 9173-17