JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Behandling av personuppgifter

 

Göteborgs tingsrätt är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs hos tingsrätten. Tingsrätten behandlar personuppgifter både i den dömande verksamheten och i den administrativa verksamheten.

 

Tingsrätten behandlar personuppgifter dels med stöd av Brottsdatalagen, dels med stöd av Dataskyddsförordningen (GDPR). Brottsdatalagen gäller i tingsrätten vid behandling av personuppgifter i brottmål eller ärenden om att utreda eller lagföra brott, ändra eller verkställa straffrättslig påföljd och upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Dataskyddsförordningen gäller i tingsrätten vid behandling av personuppgifter i tvistemål, övriga ärenden och den administrativa verksamheten.

 

För närmare information om hur vi behandlar dina personuppgifter och om vilka rättigheter du har, följ länkarna nedan.

 

 

 

 

Om du vill ha mer information kan du kontakta tingsrätten. Kontaktuppgifter till tingsrätten finner du i rutan till höger.

 
Senast ändrad: 2018-12-07

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Göteborgs tingsrätt

Postadress: 404 83 Göteborg
Besöksadress: Ullevigatan 15
Telefon: 031-701 10 00
E-post: gbg.tingsratt@dom.se

Dataskyddsombud

Patrik Claeson

E-post: patrik.claeson@dom.se