JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Behandling av personuppgifter

 

Göteborgs tingsrätt är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs hos tingsrätten. Tingsrätten behandlar personuppgifter både i den dömande verksamheten och i den administrativa verksamheten.

 

Tingsrätten behandlar personuppgifter dels med stöd av Brottsdatalagen, dels med stöd av Dataskyddsförordningen (GDPR). Brottsdatalagen gäller i tingsrätten vid behandling av personuppgifter i brottmål eller ärenden om att utreda eller lagföra brott, ändra eller verkställa straffrättslig påföljd och upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Dataskyddsförordningen gäller i tingsrätten vid behandling av personuppgifter i tvistemål, övriga ärenden och den administrativa verksamheten.

 

För närmare information om hur vi behandlar dina personuppgifter och om vilka rättigheter du har, följ länkarna nedan.

 

 • Personuppgiftsbehandling i brottmål/ärenden om att utreda eller lagföra brott, ändra eller verkställa straffrättslig påföljd och upprätthålla allmän ordning och säkerhet
  Denna länk ska du välja om du har fått ett brev från tingsrätten i vilket anges ett mål- eller ärendenummer som börjar med bokstäverna B, eller Ä (om det rör ett ärende om att utreda eller lagföra brott, ändra eller verkställa straffrättslig påföljd och upprätthålla allmän ordning och säkerhet).

   

 • Personuppgiftsbehandling i tvistemål/övriga ärenden
  Denna länk ska du välja om du har fått ett brev från tingsrätten i vilket anges ett mål- eller ärendenummer som börjar med bokstäverna T, K, eller Ä (om det inte rör ett ärende om att utreda eller lagföra brott, ändra eller verkställa straffrättslig påföljd och upprätthålla allmän ordning och säkerhet).

   

 • Personuppgiftsbehandling i den administrativa verksamheten
  Denna länk ska du välja om du har fått ett brev från tingsrätten med ett ärendenummer som inte påbörjas med någon av bokstäverna ovan.

 • Behandling av personuppgifter vid kamerabevakning
  Göteborgs tingsrätts lokaler kamerabevakas som en del i domstolens säkerhetsarbete. Personuppgifterna behandlas som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse. Inspelat material lagras i maximalt 60 dagar från inspelningsdatum och raderas sedan. Vid en eventuell polisutredning kan en del av inspelat material sparas så länge det är nödvändigt.

  De som kan få del av personuppgifterna är anställda på Göteborgs tingsrätts och andra som behöver få dem för att hantera en eventuell säkerhetsincident. Uppgifterna kan komma att lämnas ut vid en begäran om att ta del av allmän handling om de inte omfattas av sekretess.

  

Om du vill ha mer information kan du kontakta tingsrätten. Kontaktuppgifter till tingsrätten finner du i rutan till höger.

 
Senast ändrad: 2019-03-14

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Göteborgs tingsrätt

Postadress: 404 83 Göteborg
Besöksadress: Ullevigatan 15
Telefon: 031-701 10 00
E-post: gbg.tingsratt@dom.se

Dataskyddsombud

Patrik Claeson

E-post: patrik.claeson@dom.se