Göteborgs tingrätts byggnad

Göteborgs tingsrätt

Postadress:  404 83 Göteborg
Besöksadress:
 Ullevigatan 15.
Tel:
031-701 10 00
E-Post:
gbg.tingsratt@dom.se
 

 

Mer uppgifter 

/ Hitta hit

Öppettider

Tingsrätten är öppen vardagar kl. 8.00-16.30 samt därutöver under tid då förhandling pågår

Tingsrätten kan ha en säkerhetskontroll som du måste passera för att komma in i tingsrättens lokaler. Det kan bli kö. Kom därför i god tid, minst 15 minuter före den tid du kallats till.

 

 

Nyheter och pressmeddelanden

Aktuellt på Göteborgs tingsrätt

Olovlig användning av Sveriges Domstolars logotyp

Domstolsverket har fått veta att företaget Upphandlingsgruppen i Sverige AB olovligen använder sig av Sveriges Domstolars logotyp i kravbrev.

Läs mer
Domstolsverkets pressmeddelande  

Göteborgs tingsrätt ska börja använda säker e-post

Lär mer här