Göteborgs tingrätts byggnad

Göteborgs tingsrätt

Postadress: 404 83 Göteborg
Besöksadress: Ullevigatan 15
Tel: 031-701 10 00

Öppettider

Tingsrätten är öppen vardagar kl. 8.00-16.30 samt därutöver under tid då förhandling pågår

Tingsrätten kan ha en säkerhetskontroll som du måste passera för att komma in i tingsrättens lokaler. Det kan bli kö. Kom därför i god tid, minst 15 minuter före den tid du kallats till.

 

Aktuellt på Göteborgs tingsrätt

Olovlig användning av Sveriges Domstolars logotyp

Domstolsverket har fått veta att företaget Upphandlingsgruppen i Sverige AB olovligen använder sig av Sveriges Domstolars logotyp i kravbrev.

Läs mer
Domstolsverkets pressmeddelande  

Göteborgs tingsrätt ska börja använda säker e-post

Lär mer här